Hop til indhold
Højesteret

Lejer havde ikke krav på tilbagebetaling af vandafgift 
21-09-2017 

Sag 320/2016
 

Dom afsagt den 21. september 2017

 

Herman Bauer
mod
Naturstyrelsen Kronjylland

 

Vandregnskabers ugyldighed medførte ikke, at lejer havde krav på tilbagebetaling af vandafgift

Sagen angik, om Naturstyrelsen Kronjylland som udlejer var berettiget til at kræve sine udgifter til Herman Bauers vandforbrug refunderet, og om Herman Bauer som følge af vandregnskabernes ugyldighed havde krav på tilbagebetaling af vandafgift.

Højesteret udtalte, at Naturstyrelsen Kronjylland var berettiget til at kræve sine udgifter til Herman Bauers vandforbrug refunderet.

Højesteret udtalte endvidere, at det forhold, at et vandregnskab er ugyldigt, ikke ændrer på, at udlejer efter lejeloven kan kræve udgifterne til lejerens forbrug refunderet, men at ugyldigheden har betydning for dokumentationen for lejerens forbrug. Opgørelsen af Herman Bauers vandforbrug i de omhandlede år var sket på grundlag af en forbrugsmåler, som alene havde målt vandforbruget i Herman Bauers lejemål, der er et enfamiliehus. Han havde selv aflæst forbrugsmåleren og indrapporteret forbruget, og han havde ikke bestridt, at hans betalinger svarede til hans faktiske vandforbrug i de omhandlede år.

Højesteret fastslog på den baggrund, at Herman Bauer ikke havde krav på at få tilbagebetalt vandafgiften.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk