Hop til indhold
Højesteret

Lejere skulle betale afkølingsudgift over varmeregnskabet 
25-10-2012 

Sag 55/2011
 

Dom afsagt den 25. oktober 2012. 

 

Svend Jansen A/S
mod
Ulla Algreen-Petersen og
Verner Jensen


 

Udlejer kunne efter lejelovens § 36 medtage fjernvarmeselskabets krav på ekstrabetaling for ringe afkøling af returvand i varmeregnskabet

 

Fjernvarmeselskabet havde for at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af fjernvarmen indført et tarifmæssigt incitamentssystem med henblik på at regulere brugernes adfærd. Incitamentssystemet skulle bl.a. tilskynde udlejere til at øge afkølingen af returvandet fra fjernvarmen ved forbedring af varmeanlæggets drift eller ved ombygning heraf.

 

Højesteret fastslog, at fjernvarmeselskabets krav på ekstrabetaling som følge af en for ringe afkøling af returvandet var en del af fjernvarmeudgiften, hvorfor den skulle medtages i varmeregnskabet. Der var ikke grundlag for at antage, at den ringe afkøling skyldtes udlejers forsømmelse med hensyn til varmeanlæggets drift, pasning eller vedligeholdelse.

 

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk