Hop til indhold
Højesteret

Lejeregulering 
10-04-2015 

Sag 218/2013
 

Dom afsagt den 10. april 2015

 

K/S af 1. august 2010
mod
Mercedes-Benz CPH A/S

 

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedsleje

Sagen angik, om K/S af 1. august 2010 som udlejer havde ret til – ud over regulering efter nettoprisindekset og med skatter og afgifter – at kræve lejen reguleret efter lejelovgivningens regler om forhøjelse af lejen til det lejedes værdi, nu markedsleje.

Da lejeaftalen var indgået i perioden 1992-1999, havde K/S af 1. august 2010 kun ret til en sådan lejeforhøjelse, såfremt det udtrykkeligt fremgik af lejeaftalen, at udlejer tillige kunne kræve lejeregulering til det lejedes værdi.

Højesteret fastslog, at denne betingelse ikke var opfyldt, og at K/S af 1. august 2010 derfor ikke havde ret til at kræve lejen forhøjet til markedsleje.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk