Hop til indhold
Højesteret

Lejeregulering - erhvervslejemål 
18-12-2013 

Sag 62/2012
 

Dom afsagt den 18. december 2013

 

Thorkild Droob
mod
B.S. Danmark A/S

 

 

Adgang til lejeforhøjelse fremgik udtrykkeligt af lejeaftalen

Højesteret fastslog, at der vedrørende et erhvervslejemål var indgået en ny lejeaftale i 1995.

Parternes uenighed angik herefter, om kontrakten opfyldte betingelsen i en lovbestemmelse om, at det i lejeaftaler, hvor der var aftalt f.eks. regulering af lejen efter et nettoprisindeks, skulle fremgå udtrykkeligt af lejeaftalen, hvis der tillige skulle være adgang til at forhøje lejen til det lejedes værdi. Denne lovbestemmelse fandt anvendelse på erhvervslejemål i perioden 1992-1999, og bestemmelsen har som følge af overgangsreglerne i erhvervslejeloven fortsat betydning for erhvervslejemål indgået i denne periode.

Højesteret fastslog, at lejekontrakten opfyldte betingelsen, og at lejen for lejemålet derfor kan reguleres efter erhvervslejelovens § 13.

Dommen er en ændring af landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk