Hop til indhold
Højesteret

Lejeforhøjelse som følge af forøget vandafgift 
25-04-2014 

Sag  230/2012
 

Dom afsagt den 25. april 2014

 

A m.fl.
mod
Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

 

Udlejer kunne foretage lejeforhøjelse som følge af stigning i taksterne for vandafgift

Udlejer varslede i april 2010 lejeforhøjelse med henvisning til, at den årlige vandafgift var forøget, hvilket en række lejere protesterede mod.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der som følge af takststigningen kunne foretages huslejeforhøjelse efter lejeloven, og hvilket forbrug der i givet fald skulle lægges til grund ved beregningen heraf. Sagen angik endvidere, om reglerne om omkostningsbestemt leje fandt anvendelse på lejeforhøjelsen.

Højesteret fandt, at det princip, udlejer havde valgt til fastsættelse af det normale forbrug, var sagligt, og det kunne derfor lægges til grund ved beregningen. Da det på varslingstidspunktet normale forbrug afregnet efter de forøgede takster medførte en større udgift for udlejer end den udgift, der allerede indgik i lejen, kunne udlejer hæve huslejen. Reglerne i boligreguleringsloven om omkostningsbestemt leje fandt ikke anvendelse.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk