Hop til indhold
Højesteret

Lejeforhøjelser var ikke ugyldige 
14-04-2014 

Sag 9/2012
 

Dom afsagt den 14. april 2014.


A
og
B
mod
Byggeselskabet Borgergården


Lejeforhøjelser var ikke ugyldige som følge af kommunens manglende godkendelse

Sagen angik, om de lejeforhøjelser, der er gennemført i ejendommen Borger­gården efter 1977, er ugyldige, fordi de ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Ejendommen Borgergården, der ejes af den selvejende institution Byggeselskabet Borger­gården, er opført med offentlig støtte i form af et statslån og omfattet af lov nr. 107 af 14. april 1955 om byggeri med offentlig støtte. Ifølge denne lov er leje­forhøjelser undergivet offentlig kontrol, idet de skal godkendes af kommunalbesty­relsen. Ifølge punkt 3 i Boligministeriets cirkulære af 16. september 1975 forudsættes det, at der alene godkendes lejeforhøjelser, der er baseret på princippet om balanceleje.

Den 7. september 1978 besluttede Københavns Kommune at suspendere lejekontrollen indtil videre. Kommunens beslutning indebar, at den ikke længere tog stilling til lejeforhøjelser, og som følge heraf ophørte Borgergården med at indhente kommunens godkendelse af lejeforhøjelser. Borgergården fortsatte derimod som hidtil med at beregne lejeforhøjelser efter principperne om balanceleje og fortsatte med at indsende regnskaber og fra 1996 tillige budgetter til kom­munen til godkendelse.

På baggrund af de nævnte omstændigheder fandt Højesteret, at det forhold, at Borgergården som følge af kommunens beslutning i 1978 om at suspendere den offentlige lejekontrol ikke derefter indsendte de gennemførte lejeforhøjelser til forhåndsgodkendelse, og kommunal­bestyrelsen derfor ikke godkendte dem, ikke medførte, at lejeforhøjelserne blev ugyldige på grund af formmangler.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 22-04-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk