Hop til indhold
Højesteret

Ledende medarbejders bonuskrav 
19-11-2015 

Sag 132/2014
 

Dom afsagt den 19. november 2015

 

DJØF som mandatar for Lars Hegaard
mod
Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Alm. Brand Bank A/S

 

Bank frifundet for opsagt ledende medarbejders bonuskrav

Sagen angik, om en opsagt ledende medarbejder var berettiget til bonus i henhold til to bonusordninger i Alm. Brand Bank A/S’ Markets-afdeling. Der var tale om en generel bonusordning og en særlig partnerbonusordning. Det fremgik af bonusaftalerne, at beregningen af bonus skulle ske på grundlag af afdelingens resultat før skat ifølge det interne regnskab for afdelingen.

Parterne var bl.a. uenige om opgørelsen af afdelingens resultat før skat, herunder hvilke udgiftsposter, der skulle lægges til grund ved opgørelsen af regnskabet og dermed ved opgørelsen af bonusgrundlaget. Medarbejderen havde endvidere anført, at i hvert fald dele af bankens opgørelse stred mod funktionærlovens § 17 a.   

Højesteret fastslog, at bonus skulle beregnes med udgangspunkt i det interne regnskab, som var udarbejdet af bankens økonomifunktion, og som måtte anses for korrekt opgjort, og at bonusberegningen ikke var i strid med funktionærlovens § 17 a. Da bonusmålene ikke var nået, var medarbejderen ikke berettiget til bonus.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk