Hop til indhold
Højesteret

Leasingtagers forpligtelser lempet i medfør af aftalelovens § 36 
12-04-2013 

Sag 109/2011
 

Dom afsagt den 12. april 2013.

 

 

 

FOA/KLS
mod
Siemens Financial Services Danmark

 

 

Leasingtagers resterende kontraktsforpligtelser blev nedsat til halvdelen og renten nedsat til procesrente

 

FOA/KLS og Siemens Finans indgik i juni 2005 en leasingkontrakt om en farveprinter. Efter kontrakten skulle FOA/KLS lease farveprinteren uopsigeligt i en periode på 72 måneder for en månedlig leasingafgift på 22.000 kr., dvs. i alt 1.584.000 kr. Af en skønsrapport fremgik, at farveprinterens markedspris var 7.500 kr. og listeprisen 9.500 kr.

 

Siemens Finans samarbejdede med selskabet Printservice 2002 ApS om indgåelse og afvikling af leasingaftaler. Det var en repræsentant for dette selskab, der fik en medarbejder hos FOA/KLS til at underskrive kontrakten. Kontrakten blev herefter sendt til Siemens Finans til underskrift, og Siemens Finans havde ikke selv kontakt til FOA/KLS ved kontraktens indgåelse.

 

Repræsentanten for Printservice, der senere er straffet herfor, benyttede sig af ulovlige metoder, da han fik medarbejderen hos FOA/KLS til at underskrive kontrakten. Højesteret lagde til grund, at Siemens Finans ikke havde eller burde have haft viden eller mistanke herom.

 

Højesteret udtalte, at Siemens Finans havde udvist en uagtsomhed, som havde været medvirkende til, at kontrakten blev effektueret, og at det måtte anses for urimeligt og i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen gældende efter sit indhold, jf. aftalelovens § 36. Da FOA/KLS selv havde udvist en meget betydelig uagtsomhed, var der dog ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen i sin helhed, men alene for at lempe FOA/KLS's forpligtelser i henhold til leasingkontrakten, således at kravet på 1.492.863 kr. blev nedsat til halvdelen og renten nedsat til procesrente fra sagens anlæg.

 

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk