Hop til indhold
Højesteret

Landsretten skulle ikke tiltrædes af sagkyndige dommere. 
24-02-2011 

Sag 236/2010

Kendelse afsagt den 24. februar 2011

 

EADS Secure Networks S.A.S.
mod
Økonomistyrelsen og
IT- & Telestyrelsen

 

Landsretten skulle ikke tiltrædes af sagkyndige dommere.

Under en sag, der blev behandlet ved landsretten i 1. instans, om et offentligt EU-udbud varetaget af Økonomistyrelsen havde EADS anmodet om, at landsretten under hovedforhandlingen skulle tiltrædes af to sagkyndige dommere.

EADS havde anført, at den juridiske vurdering, der skulle foretages i sagen, skulle ske på et teknisk kompliceret grundlag, og at der derfor var behov for sagkyndige dommere.

Økonomistyrelsen og IT- & Telestyrelsen havde anført, at vurderingen af behovet for sagkyndige dommeres medvirken måtte overlades til landsretten. Sagens tvistepunkter var i øvrigt overvejende af juridisk karakter. Sagkyndiges medvirken derfor ikke var af betydning for sagen.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at bestemme, at der skulle medvirke sagkyndige dommere under landsrettens behandling af sagen. De forhold af teknisk og faglig karakter, som sagen vedrørte, kunne i fornødent omfang og mest hensigtsmæssigt belyses ved indhentelse af sagkyndige erklæringer og/eller syn og skøn.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse.  

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret: 28-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk