Hop til indhold
Højesteret

Landsrettens kendelse om at henvise et erstatningskrav til civilt søgsmål kunne ikke kæres 
20-09-2016 

Sag 92/2016
 

 

Kendelse afsagt den 19. september 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T A/S, T1, T2 og T3

 

En kendelse, der var afsagt af landsretten om behandling af et erstatningskrav, kunne ikke kæres til Højesteret.

Virksomheden A fremsatte et erstatningskrav på ca. 83 mio. kr. under landsrettens behandling af en straffesag om kursmanipulation. Kravet, der vedrørte køb af aktier i en virksomhed, som var tiltalt i straffesagen, var ikke blevet fremsat for byretten. Landsretten afviste erstatningskravet med den begrundelse, at erstatningskravet ikke kunne behandles under straffesagen uden væsentlig ulempe, og henviste A til at anlægge civil sag herom.

Efter retsplejelovens § 991, stk. 4, kan retten på ethvert trin nægte et borgerligt kravs forfølgning under straffesagen, når den finder, at dets behandling under denne ikke kan ske uden væsentlig ulempe. Det følger af reglen i retsplejelovens § 995, stk. 4, at rettens beslutninger vedrørende borgerlige krav ikke kan kæres.

Højesteret fandt, at retsplejelovens § 995, stk. 4, må forstås på den måde, at den afskærer kære af rettens afgørelser efter retsplejelovens § 991, stk. 4.

Højesteret afviste derfor kæremålet.  

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk