Hop til indhold
Højesteret

Landsrettens afvisning af en anke efter retsplejelovens § 368 a var berettiget 
08-12-2015 

Sag 179/2015
 

Kendelse afsagt den 8. december 2015   


A
mod
Jyske Finans A/S


Fastlæggelse af området for retsplejelovens § 368 a

A var i byretten blevet dømt til at betale et beløb til Jyske Finans A/S som følge af, at A’s virksomhed, hvori A var direktør, havde misligholdt en leasingkontrakt vedrørende en Mercedes-Benz.

A havde kort tid forinden leasingkontraktens indgåelse startet virksomheden og havde i den forbindelse optaget et lån til brug for indbetaling af selskabskapitalen. Ved leasingkontraktens indgåelse havde A forevist pas og sygesikringskort som dokumentation for sin identitet. På forfaldsdagen for den første leasingydelses betaling udtrådte A af direktionen og rejste til sit hjemland, Bulgarien.

For byretten anførte A, at han havde været udsat for et identitetstyveri, og at det ikke var ham, der havde indgået leasingaftalen. A havde ikke anmeldt identitetstyveriet.

For landsretten nedlagde A samme påstand som i byretten, ligesom der ikke fremlagdes nye beviser eller indkaldtes nye vidner. Landsretten afviste sagen, jf. retsplejelovens 368 a, idet landsretten ikke fandt det sandsynligt, at landsretten ville komme til et andet resultat end byretten.

Højesteret fandt, at ankesagen angik den bevismæssige vurdering af sagens begivenhedsforløb, herunder omstændighederne ved leasingaftalens indgåelse og betydningen af A’s forudgående og efterfølgende dispositioner, og bemærkede endvidere, at der ikke for landsretten var fremsat nye påstande eller anbringender eller fremlagt nye beviser..

Herefter og i øvrigt af det grunde, som var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret landsrettens dom om at afvise ankesagen.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 09-12-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk