Hop til indhold
Højesteret

Landsretten havde med rette afvist kæremål 
08-10-2018 

Sag 84/2018
 

Kendelse afsagt 5. oktober 2018

 

A
og
Advokat Olav Willadsen


Landsretten havde med rette afvist kæremål vedrørende fogedrettens afgørelser om salær til en beskikket advokat og om, hvem der endeligt skulle bære omkostningerne

I forbindelse med, at A’s ejendom blev begæret sat på tvangsauktion, beskikkede fogedretten en advokat for A under auktionssagen. Fogedretten fastsatte senere salæret til den beskikkede advokat og besluttede, at A – og ikke som anført af A, statskassen – endeligt skulle afholde omkostningerne til den beskikkede advokat. A kærede fogedrettens afgørelser herom til landsretten. Landsretten fandt, at fogedrettens afgørelser kun kunne kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse og afviste derfor kæremålet.

Højesteret var enig i landsrettens begrundelse og stadfæstede derfor landsrettens kendelse om afvisning af kæremålet.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk