Hop til indhold
Højesteret

Landsdommer ikke inhabil 
23-01-2014 

Sag 250/2013
 

Kendelse afsagt den 21. januar 2014

 

Henrik Juul
mod
Finansiel Stabilitet A/S

 

Landsdommer, der i Procesbevillingsnævnet havde behandlet klager over afslag på fri proces i andre lignende sager, var ikke inhabil

Finansiel Stabilitet har anlagt sag mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank A/S med påstand om erstatning under anbringende af, at ledelsesmedlemmerne, herunder Henrik Juul, har handlet ansvarspådragende.

Kæremålet drejer sig om, hvorvidt landsdommer Lone Kerrn-Jespersen er inhabil, fordi hun i sin egenskab af formand for Procesbevillingsnævnets fri proces afdeling har været med til at afgøre en række klager over afslag på fri proces i sager anlagt af Finansiel Stabilitet mod tidligere ledelsesmedlemmer i andre pengeinstitutter.

Højesteret fandt, at den omstændighed, at landsdommer Lone Kerrn-Jespersen havde været med til at afgøre de omhandlede klager, ikke i sig selv gav grundlag for at antage, at hun i den aktuelle sag på forhånd havde taget stilling til erstatningsansvaret, der afgøres ud fra en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk