Hop til indhold
Højesteret

Lægeerklæring dokumenterede ikke lovligt forfald 
20-02-2019 

Sag 152/2018
 

Kendelse afsagt den 19. februar 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T havde ikke lovligt forfald ved landsrettens hovedforhandling i genoptagelsessag

T havde anket en byretsdom til frifindelse, subsidiært formildelse, men udeblev fra hovedforhandlingen i landsretten. T havde flere gange fået afslag på at få omberammet hovedforhandlingen. Landsretten fremmede sagen som en udmålingsanke, men genoptog senere sagen på grund af påvist lovligt forfald. Landsretten berammede sagen på ny, men T udeblev fra hovedforhandlingen i genoptagelsessagen.

Landsretten vurderede, at T’s lægeerklæring fra et hospital i Spanien, hvorefter T aftenen inden hovedforhandlingen blev diagnosticeret med akut gastroenteritis, ikke dokumenterede lovligt forfald. Landsretten hævede derfor sagen. Landsretten lagde vægt på, at det ikke fremgik af lægeerklæringen, om det af lægen konstaterede var til hinder for, at T kunne møde i retten på tidspunktet for hovedforhandlingen.

Højesteret stadfæstede landsrettens kendelse af de af landsretten anførte grunde.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk