Hop til indhold
Højesteret

Lån fra virksomhed under virksomhedsskatteordningen 
31-05-2013 

Sag 252/2011
 

Dom afsagt den 31. maj 2013.

 

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Lån havde ikke erhvervsmæssig karakter og skulle derfor anses for overført fra virksomheden til den skattepligtige

 

A, der drev lægevirksomhed under virksomhedsordningen, ydede i 2001 og 2002 lån på henholdsvis 400.000 kr. og 113.000 kr. til et af A 100 % ejet anpartsselskab. Anpartsselskabets aktiviteter bestod primært i handel med aktier.

 

Skattemyndighederne havde anset de lånte beløb for overført til A personligt og havde som følge heraf bl.a. forøget A’s personlige indkomst med 400.000 kr. i 2001 og 113.000 kr. i 2002. Sagen angik, om skattemyndighederne havde været berettiget hertil.

 

Højesteret udtalte, at de lån, som blev ydet fra lægevirksomheden til anpartsselskabet ikke havde erhvervsmæssig karakter. Der var derimod tale om, at A finansierede privat långivning. Der var derfor sket en overførsel af værdier fra virksomheden til A personligt.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk