Hop til indhold
Højesteret

Kurstab ved gældskonvertering 
28-06-2013 

Sag 143/2011
 

Dom afsagt den 28. juni 2013. 


Skatteministeriet
mod
TDC A/S

Opgørelse af fradragsberettiget kurstab ved konvertering af en del af en fordring til aktiekapital

TDC og det tjekkiske selskab České Radiokomunikace, der hver ejede halvdelen af aktierne i tele­selskabet Contactel, havde i årene 2000-02 ydet lige store lån til Contactel. Som led i en rekonstruktion af Contactel konverterede TDC og České Radiokomunikace ca. 80 % af de ydede lån til aktiekapital.

Spørgsmålet var herefter, om TDCs fra­dragsberettigede kurstab skulle beregnes forholds­mæs­­sigt i forhold til den konverterede del af fordringen, eller om TDC kunne forlange et stør­re fra­drag ud fra et synspunkt om, at en uafhængig kreditor ville have accepteret en større ned­skrivning af den konverterede del af fordringen, fordi kursværdien af restfordringen efter konverterin­gen igen var 100. 

Højesteret udtalte bl.a., at det fandtes bedst stemmende med kursgevinstlovens § 26, stk. 1, at det fradragsberet­tigede kurstab blev beregnet forholdsmæssigt i forhold til den del af for­drin­gen, som faktisk blev konverteret, jf. herved også § 26, stk. 4, og frifandt herefter Skattemini­steriet.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 21-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk