Hop til indhold
Højesteret

Kursmanipulation straffet med fængsel i 8 måneder 
18-10-2012 

Sag 193/2011
 

Dom afsagt den 18. oktober 2012.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

13 forhold af kursmanipulation i forbindelse med investeringsanbefalinger straffet med fængsel i 8 måneder

 

T var økonomisk redaktør på et månedsmagasin, hvor han som professionel investerings­rådgiver blandt andet skrev artikler om såkaldt illikvide aktier i mindre selskaber. T var tiltalt for kursmanipulation ved i 13 tilfælde direkte eller indirekte at have anbefalet investering i sådanne aktier, som han forinden selv havde erhvervet en andel af. Efter offentliggørelse af anbefaling af aktierne i månedsmagasinet, foretog T afhændelse af hovedparten af de pågæl­dende aktier, hvilket samlet set gav en betydelig økonomisk gevinst.

 

T’s systematiske og betydelige køb og salg af illikvide aktier i mindre selskaber var sket med en væsentlig egeninteresse i aktuel kursstigning, og hans køb, anbefaling og salg havde fulgt et så fast mønster, at anbefalingerne i artiklerne i hvert fald delvis måtte anses for påvirket af ønsket om kursstigning. Højesteret tiltrådte derfor, at T’s handlemåde udgjorde kursmanipu­lation, og oplysningen i artiklerne om, at T selv ejede aktier i de pågældende selskaber, var ikke tilstrækkelig til at oplyse om hans meget betydelige egeninteresse i de anbefalede aktier.

 

Kursmanipulationen var foregået over en periode på 1½ år, T havde investeret for meget be­tydelige beløb og med en betydelig gevinst, og den udviste adfærd havde i betydeligt omfang været egnet til at skade tilliden til markedet for handel med værdipapirer. Højesteret udtalte, at straffen som udgangspunkt bør udmåles til fængsel i 1 år. I den foreliggende sag, hvor det strafbare forhold havde medført væsentlige personlige konsekvenser, idet T måtte fratræde sin stilling som økonomisk redaktør, fastsatte Højesteret straffen til fængsel i 8 måneder. Der var ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Konfiskation af 1 million kroner fra T.

 

Landsretten havde straffet forholdene med fængsel i 4 måneder.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk