Hop til indhold
Højesteret

Kunstnervirksomhed ikke erhvervsmæssig 
15-07-2013 

Sag 233/2011
 

Dom afsagt den 15. juli 2013

A
mod
Skatteministeriet

Ikke fradrag for underskud ved kunstnervirksomhed i personlig indkomst

A drev selvstændig kunstnervirksomhed. Virksomheden havde haft underskud i årene 2005 og 2006. Sagen for Højesteret angik, om A var berettiget til at fratrække underskuddet fra kunstnervirksomheden i sin personlige indkomst i disse år.

Højesteret fastslog, at A’s lønindtægt som forstander på en kunsthøjskole ikke skulle indgå i bedømmelsen af, om kunstnervirksomheden måtte anses for erhvervsmæssig.

Efter oplysningerne om indtægter og udgifter i A’s kunstnervirksomhed gennem årene var kunstnervirksomheden ikke blevet drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til A’s arbejdsindsats, og virksomheden kunne derfor ikke anses som erhvervsmæssig i 2005 og 2006. A var herefter ikke berettiget til at fratrække underskuddet ved kunstnervirksomheden i sin øvrige skattepligtige indkomst for disse år.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 15-07-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk