Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af varemærket TRANSFORMERS 
03-10-2011 

Sag 218/2009

Dom afsagt den 3. oktober 2011.

VN Legetøj A/S
mod
Hasbro Europe filial af Hasbro International Inc.
og
Hasbro Scandinavia A/S

Krænkelse af varemærket TRANSFORMERS

Sagen drejede sig om, hvorvidt VN Legetøj A/S ved anvendelse af ordet TRANSFORMAX som kendetegn for legetøj havde krænket Hasbros registrerede ordmærke TRANSFORMERS, der ligeledes anvendes for legetøj. Sagen vedrørte endvidere, hvorvidt VN Legetøjs salg af et produkt under navnet X-BOT TRANSFORMABLE var i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven i forhold til Hasbros AUTOBOT-produkt.

Ligesom Sø- og Handelsretten fandt Højesteret, at VN Legetøj havde overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, samt markedsføringslovens § 1 og 18 ved at bruge ordet TRANSFORMAX. Højesteret lagde herved vægt på, at selv om ”transform” for nogle peger i retning af overgang fra en form til en anden, så er ordet TRANSFORMERS registreret som varemærke af Hasbro og indarbejdet af samme som kendetegn for legetøj, der kan omformes fra en figur til en anden. Højesteret fandt endvidere, at VN Legetøjs brug af betegnelsen X-BOT TRANSFOR­MAB­LE på emballage som sket indebar en snyltning på Hasbros kendetegn i strid med mar­kedsføringslovens § 1 og § 18, uanset at kendetegnet X-BOT TRANSFORMABLE ikke var forveks­leligt med betegnelsen AUTOBOT. Der var ikke for Højesteret fremkommet oplysninger, som gav grundlag for at tilkende Hasbro et større beløb i vederlag og erstatning end de 250.000 kr., som Sø- og Handelsretten var kommet frem til.

 Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 05-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk