Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af ophavsretten til Global-knivserien 
19-09-2011 

Sag 187/2008
 

Dom afsagt den 19. september 2011.

Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam)
mod
Rosendahl A/S

Krænkelse af ophavsretten til Global-knivserien

Rosendahl A/S har som eneforhandler i Danmark solgt og markedsført Global-knivserien. I 2005 fik Rosendahl nedlagt fogedforbud mod, at Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam), der havde importeret 8.796 knive benævnt Royal Classic, solgte og markedsførte disse knive.

Det var for Højesteret ubestridt, at Global-knivene er ophavsretligt beskyttet i medfør af ophavsretslovens § 1.

Højesteret udtalte, at Global-knivene som brugskunst er beskyttet mod meget nærgående efterligninger.

Højesteret fandt, at Royal-knivenes design ikke indebar en tilstrækkelig frigørelse fra det særegne ved Global-knivenes udformning, men måtte anses som en meget nærgående efterligning. Højesteret lagde herved vægt på, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at Royal-knivene var frembragt ved en efterligning af Global-knivene uden selvstændig indsats, at Royal-knivenes design efter en helhedsvurdering havde en betydelig lighed med Global-knivene, som ikke blot var funktionelt begrundet, og at knivene var forvekslelige.

Højesteret lagde efter bevisførelsen endvidere til grund, at Gorm Lokdam, der bl.a. drev virksomhed ved handel med isenkramvarer, havde importeret Royal-knivene med henblik på afsætning her i landet. Der var herved sket en krænkelse af ophavsretten til Global-knivene, jf. ophavsretslovens § 2.

Ud fra et skøn over, hvad Gorm Lokdam kunne have solgt de 8.796 Royal-knive for, tiltrådte Højesteret, at vederlaget til Rosendahl i medfør af ophavsretslovens § 83 var fastsat til 200.000 kr.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk