Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af ophavsretsloven 
28-06-2011 

Sag 306/2009

Dom afsagt den 28. juni 2011.

Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS)
mod
Peter Opsvik og
Stokke AS

Lulu-stolen krænkede den ophavsret, der var knyttet til Tripp Trapp-stolen  

I 2007 opstod en tvist om krænkelse af ophavsretsloven og markedsføringsloven i forbindelse med firmaet Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS)’ salg og markedsføring af Lulu-stolen, der ligesom Tripp Trapp-stolen kan tilpasses børn i forskellige aldre.

Højesteret udtalte, at det med Højesterets dom af 5. juni 2001 (U 2001.747) var fastslået, at Tripp Trapp-stolen er ophavsretlig beskyttet mod meget nærgående efterligninger, og at Tripp Trapp-stolen har et banebrydende formmæssigt design, hvor det særegne ved stolens udform­ning er dels de lige linjer og den meget stringente form, dels anvendelsen af ”L-for­men” til sidevangerne og de vandrette ben.

Efter bevisførel­sen lagde Højesteret til grund, at Lulu-stolen var frem­bragt ved en efterligning af Tripp Trapp-stolen uden selvstændig indsats, at Lulu-stolens formmæssige design efter en helheds­vurdering havde en betydelig lighed med Tripp Trapp-stolen, som ikke blot var funk­tionelt begrundet, og at de to stole var forvekslelige for personer uden møbelfaglig baggrund eller interesse. Højesteret fandt herefter, at Lulu-sto­lens form­mæssige design ikke var en til­stræk­kelig fravigelse af det særegne ved Tripp Trapp-stolens udformning, men måtte anses som en meget nærgående efterligning, således at den krænkede den ophavsret, der var knyttet til Tripp Trapp-stolen. Endvidere tiltrådte Højesteret, at Lulu Baby ApS var blevet pålagt at be­tale 1.250.000 kr. i erstatning og vederlag, en bøde på 20.000 kr. samt en godtgørelse på 30.000 kr. for ikke-økonomisk skade. 

Højesteret stadfæstede herefter Sø- og Handelsrettens dom med en mindre ændring angående, hvem godtgørelsen på 30.000 kr. skal betales til.   

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 16-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk