Hop til indhold
Højesteret

Krav omfattet af offererstatningsloven og ikke forældet 
19-10-2017 

Sag 298/2016
 

Dom afsagt den 19. oktober 2017

 

E
mod
Erstatningsnævnet

 

Skadelidtes erstatningskrav var omfattet af offererstatningsloven og ikke bortfaldet ved forældelse eller passivitet

Sagen angik, om en hændelse, som E var udsat for som ansat på et bosted for personer med autisme, udgjorde en overtrædelse af straffeloven, og om hændelsen dermed var om­fattet af offererstatnings­loven. Endvidere var der spørgsmål om E’s erstatningskrav var bortfaldet ved forældelse eller passi­vitet.

Højesteret fandt, at en mentalt retarderet beboers kraftige slag i nakken på E med flad hånd udgjorde en overtrædelse af straffeloven, og hændelsen var således omfattet af offererstatningsloven. Højesteret udtalte i den forbindelse, at der ved vurderingen af om en mentalt retarderet person har handlet forsætligt, skal ses på, om handlingen klart bærer præg af at høre til dem, der tilregnes en normal gerningsperson som forsætlig.

For så vidt angår forældelse fandt Højesteret, at erstatningskrav i anledning af strafbart forhold, der rettes mod staten efter offer­erstatnings­loven, ikke er omfattet af forældelses­reglerne i forældelsesloven. E’s krav var derfor ikke forældet. Endvidere var erstatningskravet ikke bortfaldet ved passivitet.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk