Hop til indhold
Højesteret

Krav omfattet af garanti forældet 
19-05-2014 

Sag 238/2013
 

Dom afsagt den 19. maj 2014

 

Hugo Hvidkvist
mod
Michael Borgquist

 

Krav omfattet af garanti forældet, da retssag ikke var anlagt inden rimelig tid

Sagen angik, om et mangelskrav rejst af en bygherre, Hugo Hvidkvist, var forældet efter den absolutte 10-årige forældelsesfrist i forældelsesloven. Entreprenøren, Michael Borgquist, havde givet en 10-årig garanti på sit arbejde, dvs. af samme varighed som den absolutte forældelsesfrist. Spørgsmålet var, om garantien indebar en fravigelse af forældelsesfristen. 

Højesteret fastslog, at en skyldner gyldigt kan påtage sig en garanti, der rækker ud over den absolutte forældelsesfrist. Højesteret fastslog endvidere, at hvis en garanti har samme varighed som den absolutte forældelsesfrist, må det efter omstændighederne indebære, at der gives fordringshaveren mulighed for at an­lægge retssag om et garantikrav, også efter garantiperiodens udløb. Det påhviler i givet fald fordringshaveren at anlægge sag eller at foretage anden fristafbrydelse inden rimelig tid. Da bygherrens krav var rejst efter udløbet af den absolutte forældelsesfrist, og retssag ikke var anlagt inden rimelig tid, var kravet forældet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk