Hop til indhold
Højesteret

Krav dækket af entreprenørgaranti 
30-11-2015 

Sag 47/2015
 

Dom afsagt den 30. november 2015

 

Anker Hansen & Co. A/S
mod
Tryg Garantiforsikring A/S

 

Hovedentreprenørs tilbagesøgningskrav var dækket af entreprenørgaranti

Hovedentreprenøren Anker Hansen & Co A/S havde ved en fejl udbetalt 526.000 kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør, som efterfølgende gik konkurs. Anker Hansen & Co A/S krævede beløbet dækket af den garanti, som Tryg Garantiforsikring A/S havde udstedt på foranledning af underentreprenøren i medfør af AB 92 § 6.

Sagen angik, om tilbagesøgningskravet var dækket af entreprenørgarantien.

Højesteret fastslog, at garantiens dækningsområde måtte anses for det samme som dækningsområdet efter AB 92 § 6, stk. 8. Alle hovedentreprenørens krav i anledning af aftalefor­hol­det var derfor dækket af garantien, herunder tilbagebetalingskrav i anledning af for store udbetalinger af entreprisesum. Den omstændighed, at fejludbetalingen skyldtes Anker Hansen & Co A/S’ uagtsomhed, afskar ikke selskabet fra at få dækket sit krav.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk