Hop til indhold
Højesteret

Kraftvarmeværk - forblivelsespligt 
16-06-2014 

Sag 102/2012 og 102/2012
 

Dom afsagt den 16. juni 2014 


Tommy Lund
Anna Fuhlendorf
Palle Kløve Pedersen
mod
Randers Kommune

og

Tommy Lund
Anna Fuhlendorf
Palle Kløve Pedersen
mod
Energiklagenævnet


Afgørelser om forblivelsespligt til lokalt kraftvarmeværk truffet med rette

Sagen angik, om Randers Kommune med rette havde pålagt appellanterne forblivelsespligt i forhold til Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA, og om Energiklagenævnet med rette havde stadfæstet denne beslutning.

Højesteret fastslog bl.a., at Energiklagenævnets afgørelser opfyldte kravene til begrundelse, og at kommunens beslutning om forblivelsespligt ikke var truffet med tilbagevirkende kraft, idet de opsigelser, som appellanterne havde afgivet, ikke havde fået virkning, da forblivelsespligten blev besluttet. Et nyt anbringende for Højesteret om at appellanterne burde have været fritaget for forblivelsespligt, fordi de havde træfyr, blev afskåret på grund af passivitet, idet det ikke længere var muligt at oplyse sagen forsvarligt på dette punkt.

Randers Kommune og Energiklagenævnet blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 16-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk