Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af varemærke 
19-02-2015 

Sag 73/2013
 

Dom afsagt den 19. februar 2015

 

Trævarefabrikkernes Udsalg ved Hans-Christian Christensen
og
Hans-Christian Christensen
mod
Træ Design A/S

 

Forbud mod anvendelse af et varemærke var nedlagt med rette

Træ Design A/S (tidligere H. Langes Trævarer A/S) havde igennem en årrække drevet en række butikker under navnet ”Trævarefabrikernes Udsalg”.

Ulla Andersen overtog i 1992 en trævareforretning i Horsens med ret til at videreføre forretningen under navnet ”Trævarefabrikkernes Udsalg”. Samtidig indgik Ulla Andersen en samarbejdsaftale med Træ Design A/S om ret til indkøb af varer hos Træ Design A/S. Hans-Christian Christensen overtog forretningen i Horsens i 1994 og åbnede i 1998 en forretning i Kolding under samme navn.

Træ Design A/S ophævede samarbejdet med Hans-Christian Christensen i maj 2010. Fogedretten i Horsens nedlagde den 23. marts 2011 forbud mod, at Hans-Christian Christensen kunne anvende navnet ”Trævarefabrikkernes Udsalg” og et tilhørende figurmærke (logo).

Hovedspørgsmålet i sagen var, om fogedforbuddet var nedlagt med rette, herunder om Hans-Christian Christensen havde været berettiget til at anvende navnet ”Trævarefabrikkernes Udsalg” og det tilhørende figurmærke, efter at samarbejdet med Træ Design A/S var ophørt.

Højesteret fastslog, at der var tale om et samlet aftalekompleks, og at Hans-Christian Christensen alene havde ret til at bruge navnet ”Trævarefabrikkernes Udsalg”, så længe samarbejdet med Træ Design A/S bestod. Hans-Christian Christensens fortsatte brug af navnet og det tilhørende figurmærke efter ophævelsen af samarbejdet indebar en krænkelse af Træ Design A/S’ varemærkerettigheder, og fogedforbuddet var derfor nedlagt med rette.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk