Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af Yakkays designret 
26-08-2015 

Sag 317/2013
 

Dom afsagt den 26. august 2015

 

Stormwear ApS
mod
Yakkay A/S

 

Markedsføring og salg af cykelhjelme krænkede Yakkays registrerede EF-design

Yakkay havde over en årrække udviklet en cykelhjelm, som kunne påføres et hattebetræk, og Yakkay fik i 2008 registreret EF-design af formen på hjelmen. I 2011 solgte Stormwear via Fakta-kæden cykelhjelme af mærket Cocoons med hattebetræk. Yakkay var af den opfattelse, at Cocoons-hjemlen krænkede Yakkays designret.

Sagen angik gyldigheden af Yakkays registrerede EF-design af formen på en hjelm, og om Stormwear havde krænket Yakkays designret ved at markedsføre og sælge Cocoons-hjelmene. Sagen angik desuden de økonomiske konsekvenser af en sådan krænkelse.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at erklære Yakkays registrerede EF-design ugyldigt, og at Stormwears markedsføring og salg af Cocoons-hjelmen krænkede Yakkays registrerede EF-design. Stormwear skulle betale 75.000 kr. i erstatning og vederlag til Yakkay.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat, idet Sø- og Handelsretten dog havde afslået erstatning og fastsat vederlaget til 25.000 kr.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk