Hop til indhold
Højesteret

Krænkelse af BMW’s design- og varemærkerettigheder 
10-03-2015 

Sag 17/2010
 

Krænkelse af BMW’s design- og varemærkerettigheder

 

Dom afsagt den 10. marts 2015

 

East Scandic A/S
mod
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

 

Salg og markedsføring af aluminiumsfælge krænkede BMW’s design- og varemærkeret­tigheder

Sagen angik en tvist om krænkelse af BMW’s design- og varemærkerettigheder i forbindelse med East Scandic A/S’ salg og markeds­føring af 4 typer (produkt A, B, C og D) aluminiums­fælge.

Højesteret fandt, at East Scandic A/S under sagen var afskåret fra at få prøvet en påstand om, at BMW’s registrerede EF-design er ugyldige, idet dette spørgsmål allerede havde været ind­bragt for EU-myndigheden, Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM), som havde truffet endelig afgørelse herom, jf. Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (designforordningen) artikel 57 og artikel 86 (5). Endvidere fandt Høje­steret, at overgangsbestemmelsen i designforordningens artikel 110 (”reservedelsreglen”) ikke finder anvendelse på alumini­umsfælge og derfor ikke er til hinder for, at BMW kunne hånd­hæve sine EF-design.

Efter en helhedsbedømmelse fandt Højesteret, at produkt A, B og C indebar en krænkelse af BMW’s designrettigheder. Produkt D indebar en over­trædelse af markedsføringsloven. End­videre havde East Scandic A/S krænket BMW’s vare­mærkerettigheder ved sin anvendelse af varemærkerne i sin markedsføring af fælge, som var uden forbindelse med BMW. Højeste­ret nedlagde herefter forbud mod fortsat krænkelse af BMW’s design- og varemærkerettighe­der og fastsatte vederlaget og erstatningen til samlet 250.000 kr.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat, bortset fra rækkevidden af det nedlagte for­bud.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk