Hop til indhold
Højesteret

Kontraktsfortolkning efter fransk ret 
03-09-2013 

Sag 186/2011
   

Spørgsmål om ret til at fremstille og distribuere stempelkaffekander mv.

Bodum Holding A/S (nu Peter Bodum A/S og PI-Design AG) indgik den 8. august 1991 en aftale med aktionærerne i det franske sel­skab Societe des Anciens Etablissements Martin S.A. om køb af samtlige aktier i selskabet. Af­talen var undergivet fransk ret, hvilket bl.a. indebar, at aftalen skulle fortolkes i overens­stem­melse med parternes fælles hensigt på tidspunktet for aftalens indgåelse snarere end en strikte ordlydsfortolkning. I aftalen indgik også en konkur­renceklausul, ligesom der i aftalens artikel 4, stk. 4, blev indsat bestemmelser om det britiske selskab Household Articles Ltd.

Der opstod efterfølgende tvist mellem Bodum og The Greenfield Group Ltd. (tidligere Household Articles Ltd.) om forståelsen af aftalens art. 4, stk. 4.

Højesteret udtalte bl.a., at artikel 4, stk. 4, måtte forstås således, at Greenfield var berettiget til uden for Frankrig at fremstille og distribuere de omtvistede stempelkaffekander mv. med den begrænsning, at Greenfield ikke måtte bruge varemærkerne og/eller mærkenavne­ne ”Melior” og ”Chambord”, og at denne ret var uden tidsbegrænsning. Den nævnte forståelse blev støttet af det forudgående forhandlingsforløb og parternes efterfølgende adfærd.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 03-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk