Hop til indhold
Højesteret

Kontrakt om deltagelse i internationalt it-samarbejde 
25-04-2013 

Sag 310/2010
 

Dom afsagt den 25. april 2013.

 

 

Saab Danmark A/S
mod
Forsvarets Materieltjeneste

 

Ikke krav på yderligere betaling for deltagelse i internationalt it-samarbejde

 

Saab Danmark A/S og Forsvarets Materieltjeneste (FMT) indgik i december 2006 en kontrakt om Saabs deltagelse i et internationalt samarbejde vedrørende udvikling af en computerstandard til militært brug benævnt MIP. Efter kontrakten måtte det samlede omfang af arbejde udført i henhold til ordren ikke overstige 5.000 timer. Antallet af timer måtte ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale mellem parterne. Saab havde krævet betaling for arbejde udført i oktober, november og december 2007, selv om arbejdet lå udover det aftalte maksimale timeforbrug. Saab havde endvidere krævet betaling for arbejde udført i marts 2008 og i en varselsperiode herefter.

 

Sagen for Højesteret angik, om Saab havde et krav på yderligere betaling for deltagelse i MIP samarbejdet.

 

Højesteret udtalte, at FMT ikke havde accepteret at betale for overskydende timer, og at FMT ikke havde foretaget en annullering af ordren, der kunne udløse godtgørelse i en varselsperiode. Saab havde herefter ikke krav på yderligere betaling for deltagelse i MIP samarbejdet.

 

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat. 

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk