Hop til indhold
Højesteret

Konkursboet ebh-fonden kunne fortsætte en erstatningssag i landsretten 
23-05-2013 

Sag 358/2012 og 359/2012
 

Kendelse afsagt den 23. maj 2013.

 

Egon Korsbæk
Jens Peter Egebjerg Hansen
og
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
mod
Konkursboet ebh-fonden

 

Der skulle ikke ske afvisning af en erstatningssag som følge litispendens eller indsigelser mod konkursboets påstande, ligesom der ikke skulle ske frifindelse for tiden

 

En sag om erstatningsansvar, der af Konkursboet ebh-fonden var anlagt mod fondens tidligere bestyrelsesformand og eksterne revision, kunne fortsætte i Vestre Landsret. Bestyrelsesformanden og den eksterne revision havde anført, at sagen skulle afvises som følge af litispendens, idet konkursboet ikke kunne anlægge erstatningssagen, så længe konkursboet havde anlagt to andre sager mod bl.a. bestyrelsesformanden.

 

Højesteret udtalte, at erstatningssagen ikke var identisk med de to andre sager – eller angik samme spørgsmål. Der skulle derfor ikke ske afvisning.

 

De påstande, som konkursboet havde nedlagt, var endvidere ikke mangelfulde, og Højesteret fandt derfor, at der heller ikke af denne grund skulle ske afvisning. Der skulle endvidere ikke ske frifindelse for tiden, da de tidsmæssige betingelser for at anlægge sagen var opfyldt.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk