Hop til indhold
Højesteret

Kompensation for flyforsinkelse 
23-01-2018 

Sag 106/2017
 

Dom afsagt den 23. januar 2018

 

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
mod
Tina Vestmark Pedersen m.fl.

 

Flyselskab kunne fratrække kompensationsbeløb, der allerede var udbetalt af rejsearrangør, i den kompensation som flyselskabet skulle betale i anledning af flyforsinkelse

Sagen angik, om et luftfartsselskab i forbindelse med udbetaling af kompensation for en flyforsinkelse var berettiget til at fratrække et beløb, som hver af passagererne allerede havde modtaget som kompensation fra rejsearrangøren i anledning af samme flyforsinkelse.

Luftfartsselskabet udbetalte kompensationen i medfør af reglerne i en EU-forordning, mens udbetalingen fra rejsearrangøren skete i medfør af reglerne i pakkerejseloven.

Højesteret fandt, at de indstævnte passagerer ville blive overkompenseret, hvis de udover den kompensation efter pakkerejseloven, som de allerede havde modtaget, tillige modtog den fulde kompensation efter forordningen. Flyselskabet var derfor berettiget til efter forordningen at fradrage det beløb, som rejsearrangøren tidligere havde udbetalt efter pakkerejsereglerne.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk