Hop til indhold
Højesteret

Kommunes afslag på tilladelse til etablering af et sort glaseret tegltag var gyldigt 
25-09-2012 

Sag 352/2010

Dom afsagt den 25. september 2012. 

Lars Dyrskjøt
mod
Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes afslag - der blev givet i henhold til lokalplanen for området - på en ansøgning om tilladelse til etablering af sort glaseret tegltag på en villaejendom var gyldigt

Efter lokalplanen for området var det overladt til kommunens skøn - under hensyntagen til lokalplanens formål - at vurdere, om der kunne gives tilladelse til etablering af et sort glaseret tegltag på den pågældende villa.

Højesteret udtalte, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at kommunen var bekendt med ejendommens faktiske forhold, herunder tagets udformning, og at de kriterier, der havde ligget til grund for afgørelsen, var saglige. Den omstændighed, at kommunens skriftlige afgørelse ikke angav alle de hovedhensyn, der havde været bestemmende for skønsudøvelsen, kunne under disse omstændigheder ikke føre til, at kommunens afgørelse var ugyldig.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 25-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk