Hop til indhold
Højesteret

Kommune havde ikke handlet ansvarspådragende ved at annullere udbudsforretning 
18-08-2011 

Sag 185/2009

Dom afsagt den 18. august 2011.

ISS Facility Services A/S
og
Dansk Industri
mod
Silkeborg Kommune

Biintervenient KL (Kommunernes Landsforening)

Kommune havde ikke handlet ansvarspådragende ved at annullere udbudsforretning

Sagen drejede sig om, hvorvidt Silkeborg Kommune var berettiget til at annullere udbuddet af rengøring på Silkeborgs folkeskoler og i stedet vælge at fortsætte med at udføre opgaven selv. På tidspunktet, da beslutningen om annullation blev truffet, var tilbud afgivet, og det stod klart, at ISS’ tilbud var det økonomisk mest fordelagtige.

Højesteret bemærkede, at såvel ved udbud efter EU-reglerne som ved udbud efter danske regler må en udbydende myndighed, hvis ikke andet følger af udbudsbetingelserne eller af omstændighederne i øvrigt, som udgangspunkt anses for berettiget til at annullere udbuddet, således at ingen af de afgivne tilbud antages. En annullation må dog ikke forfølge et formål, som er i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller som i øvrigt må anses for usagligt.

Højesteret fandt, at Silkeborg Kommune ikke efter udbudsbetingelserne havde påtaget sig en kontraheringspligt, og at kommunen heller ikke på andet grundlag havde skabt en berettiget forventning herom. Endvidere fandt Højesteret, at kommunens beslutning om at annullere udbuddet med henblik på at fortsætte med at udføre opgaven selv ikke kunne anses for at stride mod det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, ligesom beslutningen heller ikke kunne anses for usaglig. Der var heller ikke grundlag for at anse beslutningen for at være i strid med kravet om åbenhed vedrørende udbudsbetingelser m.v. (gennemsigtighedsprincippet).

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 22-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk