Hop til indhold
Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige taxibevillinger 
21-08-2019 

Sag BS-50395/2018
 

Kendelse afsagt den 21. august 2019

 

A
mod
Holstebro Kommune

 

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent

Det spørgsmål, som Højesteret skulle tage stilling til, var, om Holstebro Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen i strid med § 10 i den dagældende taxibekendtgørelse havde undladt at opslå tre ledige taxibevillinger, inden den udstedte bevillingerne til en konkurrent.

Højesteret fandt, at kommunen herved havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten var nået et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk