Hop til indhold
Højesteret

Kommune frifundet for forskelsbehandling 
13-04-2016 

Sag 98/2015
 

Dom afsagt den 13. april 2016

 

Ikast-Brande Kommune
mod
Ingeniørforeningen IDA som mandatar for A


Biintervenient til støtte for appellanten: Kommunernes Landsforening

 

Kommune havde ikke pligt til at tilbyde handicappet medarbejder en deltidsstilling

A havde som følge af sygdom, der skyldtes en trafikulykke i arbejdstiden, pådraget sig en funktionsbegrænsning, der medførte, at hun kun kunne arbejde på nedsat tid. Halvandet år efter ulykken blev A opsagt efter at have været deltidssygemeldt i godt et år, idet kommunen ikke ville ændre hendes stilling til en deltidsstilling på 20 timer om ugen.

Højesteret tiltrådte, at A var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb på opsigelsestidspunktet, og at kommunen vidste eller burde vide, at A var handicappet. Højesteret fastslog, at det ikke lå inden for kommunens tilpasningsforpligtelse som arbejdsgiver at opnormere bemandingen ved at ansætte en yderligere medarbejder på fuld tid. Højesteret vurderede, at kommunens tilrettelæggelse af arbejdet hvilede på saglige hensyn og fandt ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af, at det ikke var muligt at tilbyde A en deltidsstilling på 20 timer om ugen og samtidig leve op til kommunens mål med hensyn til serviceniveau over for borgere og virksomheder. Højesteret fastslog herefter, at kommunen ikke havde tilsidesat sin forpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2 a, og at opsigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven. Højesteret frifandt herefter kommunen. 

Højesteret ændrede således Sø- og Handelsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

   

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk