Hop til indhold
Højesteret

Køre- og hviletidsforordningen - færgereglen 
15-04-2014 

Sag 4/2014
 

Dom afsagt den 15. april 2014.


Rigsadvokaten
mod
T1
og
T2


Overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen skulle bedømmes ud fra anvendelse af færgereglen

T1 havde ved kørsel med en lastbil for transportvirksomheden T2 i maj 2012 undladt at afholde en regulær daglig hviletid i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningen. Sagen angik, om T1s overtrædelse skulle bedømmes ud fra, at han havde anvendt den såkaldte færgeregel i forordningens artikel 9, stk. 1.

Det var ubestridt, at betingelserne for at anvende færgereglen i forordningens artikel 9, stk. 1, var opfyldt, idet T1 afbrød sit hvil to gange i sammenlagt 50 minutter og havde adgang til en køje eller liggeplads. Ved udløbet af den relevante 24-timers periode havde T1 kun nået at holde hvil i 8 timer og 34 minutter, og han manglede således ved en beregning efter artikel 9, stk. 1, at holde hvil i 2 timer og 26 minutter for at opfylde kravet i forordningens artikel 8, stk. 2, om et hvil på mindst 11 timer inden for 24-timers perioden (svarende til ca. 22 pct.).

Højesteret fastslog, at T1’s overtrædelse skulle bedømmes ud fra, at han havde holdt et sammenhængende hvil på 8 timer og 34 minutter, og at overskridelsen i forhold til et regulært dagligt hvil på 11 timer således kunne opgøres til 2 timer og 26 minutter. T1 blev herefter straffet med en bøde på 2.500 kr. og frifundet for påstanden om betinget frakendelse af førerretten. T2 blev straffet med en bøde på 4.500 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat i forhold til T1.
 

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 15-04-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk