Hop til indhold
Højesteret

Køb af ejerlejlighed 
30-06-2014 

Sag 50/2014
 

Dom afsagt den 30. juni 2014


Ejler Bruun
mod
Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S


Fejlagtig oplysning om fællesudgifter gav ikke køberen af en ejerlejlighed ret til erstatning eller godtgørelse

En ejendomsmægler formidlede i 2009 et salg af en ejerlejlighed. I salgsopstillingen var det oplyst, at ejerlejlighedens fællesudgifter udgjorde 25.000 kr. Ved underskrivelsen af købsaftalen forelå en række dokumenter endnu ikke. Købsaftalens pkt. 16 indeholdt en bestemmelse om, at hvis der ved dokumenternes fremkomst viste sig oplysninger af særligt byrdefuld eller belastende karakter, var køberen alene berettiget til at hæve handelen, uden at parterne i den anledning havde noget krav mod hinanden. Ved dokumenternes fremkomst viste det sig, at ejerlejlighedens fællesudgifter udgjorde ca. 40.000 kr.

Højesteret fastslog, at køberen som følge af købsaftalens pkt. 16 ikke havde ret til erstatning eller godtgørelse fra ejendomsmægleren.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 30-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk