Hop til indhold
Højesteret

Kloaktilslutningsbidrag 
14-02-2013 

Sag 86/2012
 

Dom afsagt den 14. februar 2013.

 

 

Kolding Spildevand A/S
mod
Kolding Business Park ApS

 

Tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskab ved udstykning af parceller

 

Sagen angik, om et spildevandsforsyningsselskab kunne kræve tilslutningsbidrag for nogle udstykkede parceller fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken der var betalt tilslutningsbidrag beregnet på grundlag af ejendommens areal efter reglerne om erhvervsejendomme.

 

Højesteret udtalte, at det efter fortolkning af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. ikke kunne antages, at der var hjemmel til at kræve tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller, når udstykningen var sket fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken der var betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Det var i den forbindelse uden betydning, at det før udstykningen ved lokalplan var bestemt, at området skulle anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse.

 

Spildevandsforsyningsselskabet kunne derfor ikke kræve nyt tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk