Hop til indhold
Højesteret

Kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning 
04-09-2014 

Sag 333/2012
 

Dom afsagt den 4. september 2014

 

If Skadeforsikring
mod
Ankestyrelsen

 

Erhvervsevnetabserstatning ud over 50 % kunne ikke kapitaliseres

Sagen angik, om If Skadeforsikring havde været berettiget til at kapitalisere erstatning for tab af erhvervsevne ud over 50 %.

Højesteret fastslog, at der efter arbejdsskadesikringsloven ikke kan ske kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne ud over 50 %.

Da skadelidte ikke var part i sagen, afviste Højesteret en påstand, som If Skadeforsikring havde nedlagt om forholdet mellem forsikringsselskabet og skadelidte.

Landsretten var nået til samme resultat med samme begrundelse.

 

Læs hele dommen

Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk