Hop til indhold
Højesteret

Kære tilladt. Ekspeditionsfejl. 
05-08-2010 

Sag 41/2010
 

Kendelse afsagt den tirsdag den 3. august 2010.

 

Loni Elise Sørensen,
Per Elgaard Sørensen og
Bruno Thomasen
mod
Anette Arve Gregersen og
Peter Helms Arve Gregersen

 

Kære tilladt. Ekspeditionsfejl.

Kæreskrift om sagsomkostninger, der ved en ren ekspeditionsfejl ikke var blevet underskrevet af kærendes advokat, blev indleveret til byretten den 17. september 2009. Byretten fremsendte kæreskriftet til landsretten, der modtog det den 22. september 2009. En af landsrettens medarbejdere gjorde samme dag advokaten opmærksom på fejlen, og advokaten fremsendte samme dag et underskrevet kæreskrift, der blev modtaget i landsretten den 23. september 2009, hvilket var dagen efter kærefristens udløb. Kæremålet blev herefter afvist af landsretten.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at der undtagelsesvis burde gives tilladelse til kære, og Højesteret ændrede derfor landsrettens afgørelse.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk