Hop til indhold
Højesteret

Kære til Højesteret krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet 
19-08-2013 

Sag 39/2013 og 43/2013
 

Beslutninger afsagt 14. august 2013

Sag 39/2013

AstraZeneca AB
AstraZeneca A/S
mod
Sandoz A/S

og

sag 43/2013

Sandoz A/S
mod
AstraZeneca AB
AstraZeneca A/S

De dele af en kendelse, som parterne anmodede om tilladelse til kære til Højesteret af, var ikke delafgørelser.  

Ved kendelse af 11. februar 2013 havde Sø- og Handelsretten bestemt, at en eventuel kendelse om dørlukning først ville blive afsagt i forbindelse med indledningen af den mundtlige hovedforhandling. Sø- og Handelsretten havde endvidere bestemt, at et lægemiddels aktivstof fremstillet af et selskab, der ikke er part i sagen, skulle udleveres til skønmændene, men ikke til AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S.

Sandoz anmodede om tilladelse til kære af førstnævnte del af kendelsen, og AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S anmodede om tilladelse til kære af sidstnævnte del af kendelsen.

Sø- og Handelsretten havde i sin kendelse anført, at spørgsmålene i medfør af retsplejelovens § 253 var udskilt til særskilt behandling.

Højesteret besluttede ikke at imødekomme anmodningerne, da kære af de nævnte dele af kendelsen - der ikke kunne anses for delafgørelser - kun kan ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 392, stk. 2.

Læs beslutningerne her

39/2013

 
43/2013

 

Til top Sidst opdateret: 19-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk