Hop til indhold
Højesteret

Kære krævede tilladelse 
19-09-2013 

Sag 220/2013
 

Kendelse afsagt den 19. september 2013  

 A
mod
Finansiel Stabilitet A/S

Kære af afgørelse om inhabilitet afsagt af landsretten som 1. instans kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse.

A, der var tidligere direktør i en bank, havde i en sag om erstatning, der var anlagt af Finansiel Stabilitet A/S mod A og flere andre, nedlagt påstand om, at en af landsdommerne skulle vige sit sæde i forbindelse med sagens behandling. Landsretten fandt ikke, at landsdommeren var inhabil.

A kærede afgørelsen til Højesteret, der afviste kæremålet under henvisning til, at kendelser om inhabilitet er omfattet af de almindelige kærebegrænsningsregler, hvorfor kære kun kan ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk