Hop til indhold
Højesteret

Kærefristens overholdelse 
02-01-2013 

Sag 310/2012
 

Kendelse afsagt den 21. december 2012.

 

A
mod
B

 

Kærefristen – telefax fremkommet inden fristens udløb og fulgt op af originalt kæreskrift

Landsretten afviste et kæremål med henvisning til, at kæreskriftet først var indgivet på første hverdag efter kærefristens udløb. Kærende fremsendte efterfølgende en telefax kvittering til landsretten som dokumentation for, at kæreskriftet tillige var sendt pr. telefax til byretten inden kærefristens udløb. Landsretten oplyste i den anledning, at landsretten ikke havde hjemmel til at genoptage sagen.

Højesteret udtalte, at når et kæreskrift indgives pr. telefax inden kærefristens udløb, anses kæren for rettidig, hvis telefaxen er fulgt op af en sådan ekspedition af det originale kæreskrift, at det må forventes at være retten i hænde senest den første hverdag efter kærefristens udløb. Efter de for Højesteret foreliggende oplysninger var disse kriterier opfyldt. Kæremålet var således rettidigt, og kæremålet blev hjemvist til realitetsbehandling ved landsretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk