Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
01-08-2017 

Sag 110/2017
 

Kendelse afsagt 24. juli 2017   

 

A
mod
B

Byrettens afgørelse i en sag om prøvelse af statsforvaltningens afvisning af at realitetsbehandle en anmodning om ændring af forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnæv­nets tilladelse.

Statsforvaltningen traf i september 2016 afgørelse om at afvise at realitetsbehandle en anmodning fra A om ændring af forældremyndighed.

Afgørelsen blev indbragt for byretten, som tiltrådte statsforvaltningens afgørelse om ikke at behandle anmodningen. A kærede byrettens afgørelse til landsretten, som afviste kæremålet, idet Procesbevil­lingsnævnets tilladelse til at kære ikke var indhentet.

Sagen angik for Højesteret, om kære af byrettens afgørelse krævede Procesbevillingsnævnets tilladel­se, således at landsretten var berettiget til at afvise kæremålet.

Højesteret udtalte, at byrettens prøvelse af statsforvaltningens afvisning af anmodningen er begrænset til en prøvelse af, om statsforvaltningen har været be­rettiget til at afvise anmodningen uden realitetsbe­handling, og at afgørelsen derfor angik sagens forberedelse. Afgørelsen kunne således ikke kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk