Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
11-04-2019 

BS-37557/2018-HJR, BS-37560/2018-HJR og BS-37561/2018-HJR
 

Kendelse afsagt den 11. april 2019

A
mod
Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch

og

B
mod
Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch

 og

C
mod
Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch

Skifterettens afgørelse om at tillade ændring af partsbetegnelsen i tre konkurskarantænesager kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse

Skifteretten afsagde under behandlingen af tre konkurskarantænesager kendelse om at tillade ændring af partsbetegnelsen. A, B og C kærede afgørelsen til landsretten, som afviste kæremålene, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære ikke forelå.

Højesteret tiltrådte, at retsplejelovens § 389 a finder anvendelse i sager om konkurskarantæne. Da den påkærede afgørelse var truffet under forberedelsen af konkurskarantænesagerne, kunne afgørelsen således kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Landsretten havde derfor med rette afvist kæremålene.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 12-04-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk