Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningen omfatter skriftligt behandlede sager 
16-03-2017 

Sag 23/2017
 

Kendelse afsagt den 15. marts 2017

 

A A/S
mod
B

 

Der kræves kæretilladelse til at indbringe byrettens beslutning om afvisning af en anmodning om fastsættelse af sagsomkostninger efter voldgiftsloven for landsretten.

I forbindelse med behandlingen af en anmodning til domstolene fra A om fastsættelse af sagsomkostninger for Voldgiftsnævnet i henhold til voldgiftsloven besluttede byretten at afvise sagen, da A udeblev fra et forberedende telefonmøde.

A indbragte spørgsmålet for landsretten, som afviste sagen, da A ikke havde indhentet tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at kære sagen.

Højesteret fastslog, at kærebegrænsningsreglen i retsplejeloven fandt anvendelse på anmodninger om fastsættelse af sagsomkostninger til Voldgiftsnævnet. Højesteret bemærkede, at den omstændighed, at sagen skulle behandles skriftligt ikke kunne føre til, at kærebegrænsningsreglen ikke fandt anvendelse.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk