Hop til indhold
Højesteret

Kære afvist, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå 
09-12-2016 

Sag 169/2016
 

Kendelse afsagt den 7. december 2016   

 

A
mod
Vestjysk Bank A/S

 

En sags økonomiske værdi i relation til kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 584, stk. 2.

Sagen vedrørte, hvorvidt en sags økonomiske værdi, i relation til beløbsgrænsen i retsplejelovens § 584, stk. 2, udgjorde værdien af det af fogedretten opgjorte beløb efter rekvirentens begrænsning af anmodning om fuldbyrdelse efter retsplejelovens § 507, stk. 2, eller værdien af den oprindelige fordring. 

Højesteret udtalte, at fogedretten havde fremmet et udlæg for et beløb på i alt 4.500 kr., og at As kære til landsretten derfor angik et udlæg vedrørende denne økonomiske værdi. Den omstændighed, at fogedretten i den foreliggende sag havde taget stilling til spørgsmålet om forældelse med hensyn til rekvirentens fordring i sin helhed, og at denne afgørelse angik et beløb, der væsentligt oversteg 20.000 kr., kunne ikke føre til et andet resultat.

På den baggrund, og da der ikke forelå en tilladelse til kære fra Procesbevillingsnævnet, tiltrådte Højesteret, at landsretten havde afvist kæremålet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk