Hop til indhold
Højesteret

Kære afvist, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå 
01-08-2016 

Sag 64/2016
 

Kendelse afsagt den 27. juli 2016   

 

A
og
B
mod
Boet efter C
v/ D og E

 

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a omfattede kære af skifterettens afgørelse

A og B ønskede at få tinglyst en stævning mod dødsboet efter C på tre faste ejendomme, der tilhørte boet. Skifteretten afviste at tillade tinglysning for tiden. A og B kærede kendelsen til landsretten, men da A og B ikke havde søgt Procesbevillingsnævnet om kæretilladelse, afviste landsretten sagen med henvisning til kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a. A og B indbragte landsrettens afgørelse for Højesteret med henvisning til tinglysningslovens § 36, hvorefter afgørelser efter denne lov kan kæres.

Højesteret slog fast, at det afviste kæremål vedrørte en afgørelse truffet under forberedelsen af en sag i skifteretten, og at den derfor som udgangspunkt ikke kunne kæres frit, jf. retsplejelovens § 389 a. Der forelå ikke holdepunkter for at fravige dette udgangspunkt.

På denne baggrund, og da der ikke forelå en tilladelse til kære fra Procesbevillingsnævnet, tiltrådte Højesteret, at landsretten havde afvist kæremålet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk