Hop til indhold
Højesteret

Kære af en skifterets afgørelse 
20-08-2014 

Sag 90/2014
 

Kendelse afsagt den 18. august 2014   

 

Advokat Steen Fosvig
mod
AS IB 2013 ApS under konkurs

 

En skifterets afgørelse om lovfortolkning kunne kæres

Ved et retsmøde i en skifteret skulle kreditorerne stemme om, hvem der skulle være kurator i et konkursbo. I den forbindelse traf skifteretten afgørelse om, at nogle af kreditorerne efter konkurslovens § 120 ikke havde stemmeret, i det omfang deres krav var dækket af pant, selvom pantet ikke var stillet af skyldneren. Kreditorerne kærede afgørelsen. Konkursboet påstod kæremålet afvist under henvisning til, at afgørelser efter § 120 ikke kan kæres ifølge § 249.

Højesteret tillod kæremålet. Tvisten angik i første række spørgsmålet, om bestemmelsen i konkursloven omfatter pant, der ikke er stillet af skyldneren, men af tredjemand, herunder et helejet søsterselskab til skyldneren. Kære af en afgørelse om et sådant spørgsmål om lovfortolkning var ikke afskåret ved konkurslovens § 249.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk